Text Box: Voorlopige conclusie
Naar onze stellige overtuiging gaat het om delen van het schip Meinerswijk 3 dat reeds in Lelystad bij het RACM ligt. Wij baseren dit op de volgende overeenkomsten;
 De gevonden sintels en het mos - breeuwsel;
 De afmetingen van de door ons geborgen plank komen overeen de vlakplanken zoals genoemd in het Flevobericht;
 Het geborgen stuk kromhout vertoont veel overeenkomsten onder andere de maat van de pen (3,5cm)
 Ook de vorm van het boord komt overeen. 
Op dit moment wordt er door de gemeente Arnhem gewerkt aan een Programma van Eisen om in kaart te brengen wat het bergen van de wrakdelen met zich meebrengt. De RACM en de provincie Gelderland zullen samen met de gemeente Arnhem de berging, de conservering en het verdere onderzoek bekostigen.
Vragen die nog openstaan                                                                                                        Met welk doel voor ogen is voor deze constructie gekozen? 
Vergelijkbare vondsten                                                                                        In Duitsland zijn twee vergelijkbare schepen gevonden namelijk in Bremen en in Krefeld. Wat is de bouwperiode van deze schepen?                                                                Waar zijn die schepen voor gebruikt?  
Toekomstplannen                                                                                                Na de berging zullen de wrakdelen naar RACM-Lelystad worden gebracht voor onderzoek en om te worden geconserveerd door impregnatie met PEG, Polyethyleenglycol. Daarna zal het scheepje gereconstrueerd worden en voor tentoonstelling worden geprepareerd. De verwachting is dat Meinerswijk 3 een plaats zal krijgen in een van de Arnhemse Musea.

Text Box: Verkenning Meinerswijk 3
Op zoek naar de resten van een boomstamschip.

 

        Startpagina

        Inhoud

 De Verkenning

                   Verkenning

                   Locatie

                   Zoekmethoden

                   Vondst       

                   RACM/gemeente Arnhem

                   Dendrologie

                   Duiken

                   Waterjet

 Beschrijving van de constructie

                   Vlak

                   Zijden        

                   Voorschot

 Beschrijving vondstlocatie

         Overzicht vondstlocatie

 Beschrijving geborgen vondsten

                   Hout

                    Breeuwsel & Bot

                   Metaal       

                   Keramiek

 Voorlopige conclusie

         Openstaande vragen

 Toekomstplannen