Text Box: De volgende beschrijving van de constructie van het boomstamschip is, kort samengevat, overgenomen uit het Flevobericht 221. Dit voor zover van toepassing op de door ons aangetroffen wrakdelen. 
Vlak
Het vlak bestaat uit drie vlakplanken die uit één boomstam zijn gemaakt. De dikte van de planken bedraagt 8 cm. De breedte van de planken is verschillend en varieert aan de voorzijde van het schip van 38 tot 46,5 cm en bij de breuk 48,5 tot 53,5 cm de verschillen in breedte aan de voorzijde en aan de breuk betekenen dat het schip naar het midden breder wordt. Rekening houdend met de naden tussen de planken is de totale breedte van de drie vlakplanken 136 cm en bij de breuk 156 cm. Aan weerszijden sluit tegen de vlakplanken een halve boomstam aan, waarvan de horizontaal uitstekende rand tot het vlak behoort en het staande gedeelte de zijde vormt. 
 Zijden (boorden*)
De zijden bestaan uit de twee helften van een boomstam, de zwaarste constructiedelen van het schip. De eik die hiervoor is gebruikt heeft op de dunste zijde nog en doorsnede van meer dan 70 cm gehad. Uit het verloop van de jaarringen blijkt dat de eik niet rond was, maar enigszins afgeplat. De boom moet zijn gespleten en daarna bewerkt met een bijl of dissel. De binnenkant is uitgehold en de buitenkant iets afgevlakt op zodanige wijze dat een wand overblijft die in dikte varieert van 8 cm langs de bovenrand tot 12 langs de onderrand. De bovenkant is afgevlakt voor het plaatsen van een opboeisel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Text Box: Het Het lichtgekeurde deel van het achterschip is het onderwerp van ons onderzoek. 
  

 

 Text Box: Figuur 8

Voorschot

Men heeft bij het uithollen op twee plaatsen een rand laten staan, die naar binnen uitsteekt. In de eerste plaats langs de onderkant van de halve boomstam, ongeveer haaks op de zijden en 18 tot 20 cm uitstekend. In de tweede plaats aan de voorzijde, waar de halve boomstammen zijn afgeschuind onder een hoek van 135o met het vlak. De rand is nogal kwetsbaar en men was kennelijk beducht voor scheuren en lekkage. Daarom is er aan de binnenkant een dunne plak opgezet die met vierkante spijkers met grote platte koppen is vast gespijkerd. De rand sluit aan bij het uitstekende gedeelte langs de onderkant.

De halve boomstammen zijn aan weerszijden van de vlakplanken geplaatst, zodat de uitstekende onderrand tegen de buitenste vlakplanken aansluit en deel uit maakt van het vlak, met dien verstande dat het uitstekende  gedeelte iets oploopt naar de zijden. De naden tussen het vlak en de zijden zijn op dezelfde manier “gebreeuwd” als de naden in het vlak.

 

Aanvulling 2008

Door de huidige vondst kunnen we nu vaststellen dat het schip over de stevens circa 7 meter lang is geweest. De drie vlakplanken en stuurboord boord zijn circa 200cm lang. Zodra dit ingetekend wordt in de tekening van de eerdere vondsten is zichtbaar wat de lengte van het schip was. Zie figuur 8.

Verder is vast te stellen dat men de achtersteven het schip van een vlakke spiegel heeft voorzien. Met houten pennen heeft men de spiegel tegen het vlak en de boorden bevestigd. Een van de pengaten is goed te zien op de foto figuur 11. Op de foto is vaag ook te zien dat het vlak en het boord recht zijn afgezaagd.

                  

 

Text Box: figufiguur 5, Ruwe schets van het onderzoeksgebied.

 

        Startpagina

        Inhoud

· De Verkenning

                   Verkenning

                   Locatie

                   Zoekmethoden

                   Vondst       

                   RACM/gemeente Arnhem

                   Dendrologie

                   Duiken

                   Waterjet

· Beschrijving van de constructie

                   Vlak

                   Zijden        

                   Voorschot

· Beschrijving vondstlocatie

         Overzicht vondstlocatie

· Beschrijving geborgen vondsten

                   Hout

                   Breeuwsel & Bot  

                   Metaal       

                   Keramiek

· Voorlopige conclusie

         Openstaande vragen

· Toekomstplannen